Jaarverslag

Het jaarverslag geeft een goed beeld van de activiteiten van SAC in het afgelopen jaar. Hierin is o.a. het bestuursverslag opgenomen en er wordt ingegaan op het beleid van SAC en op de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar. Tevens is hierin het financieel verslag en de jaarrekening 2019 opgenomen, alsmede de controleverklaring van de accountant en de begroting voor 2020.

ANBI publicatieplicht

De vorige jaarverslagen vanaf 2010:

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010