Introductie kinderen in India

Meer dan 70% van de bevolking in India woont in kleine dorpjes van enkele honderden gezinnen. Deze leven veelal van de opbrengst van landbouw of van de bossen. Die opbrengst is zeer karig en sterk afhankelijk van de weersinvloeden.
In die dorpjes zijn meestal geen scholen. En de dichtstbijzijnde basisschool is vaak te ver weg om te lopen. Dat betekent dat de dorpskinderen voor onderwijs zijn aangewezen op een verblijf in een internaat met een school.
De meeste ouders kunnen  het verblijf van hun kind in een internaat niet betalen. Daarom sponsort SAC jaarlijks ruim 12.000 kinderen, verdeeld over 90 locaties.
Op welke wijze u het onderwijs aan een kind kunt steunen, ziet u onder het kopje Sponsorschappen.
Waar de kinderen verblijven tijdens hun schoolopleiding ziet u bij Internaten.
Hoe de jongste kinderen worden voorbereid op de basisschool leest u bij Dorpschooltjes.