Helpt u mee?

SAC is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van donaties. U kunt het werk van SAC financieel steunen door:

 • donateur te worden en een periodieke bijdrage te leveren.
 • een sponsorschap te nemen. Hiermee sponsort u direct een bepaald hostel of kind.  Bij sponsorschappen vindt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden.
 • een eenmalige gift. Deze gift kunt u – indien gewenst – bestemmen voor een bepaald project.
 • een minigift. De minigift is een leuke mogelijkheid voor de jonge gever iets te doen voor hun minder bedeelde leeftijdgenoten.

 


Alle donateurs en sponsors ontvangen twee maal per jaar de SAC Nieuwsbrief met stand van zaken, actualiteiten en een financieel overzicht. Bovendien houden we u op de hoogte via deze website.


Ja, ik wil scholing voor kinderen in India financieel steunen!

U kunt uw bijdrage voldoen:

  • per machtiging
  • per acceptgiro
  • door overmaking
   – op bankrekening 39.74.200 (heeft onze voorkeur)

(IBAN: NL92 INGB 0003 9742 00)

– of eventueel op bankrekening 54.96.20.168

(IBAN: NL20 DEUT 0549 6201 68)

– of giro 1809

(IBAN: NL03 INGB 0000 0018 09)

t.n.v. Stichting Actie Calcutta.

 


Een speciale mogelijkheid om scholing voor kinderen in India te steunen is door een gedeelte van uw nalatenschap te bestemmen voor SAC. Als erkend goed doel is over dat deel van de nalatenschap geen successierecht verschuldigd. Het gehele bedrag komt dus ter beschikking van het doel. Voor meer informatie zie http://www.notaris.nl/ of http://www.belastingdienst.nl/

Wist u dat:…
….uw giften aan SAC – als erkend goed doel – aftrekbaar kunnen zijn voor de inkomstenbelasting?
kijk ook op giften en belasting.