Werkwijze

  • De stichting heeft intensief contact met diverse Indiase organisaties die in de deelstaten Jharkhand, West-Bengalen en Orissa werkzaam zijn in het onderwijs. Veelal zijn dit christelijke organisaties omdat deze een veilig en betrouwbaar kanaal vormen. Deze organisaties dienen bij SAC aanvragen in voor sponsorschappen van kinderen of voor financiële bijdragen aan projecten die dienen ter verbetering van het onderwijs. Uit deze aanvragen maakt SAC een selectie.
  • Door regelmatig bezoek aan de scholen en hostels in India is SAC goed op de hoogte van de locale situatie, kunnen projecten goed worden beoordeeld en de besteding van gelden gecontroleerd. Daarnaast verwacht SAC van de Indiase instellingen ook regelmatige rapportages.
  • De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers waardoor de beheerskosten laag zijn. SAC maakt geen gebruik van betaalde mailing lijsten, dure advertenties of wervingbureaus zodat uw giften maximaal ten goede komen aan het doel.
  • Naast bijdragen van onze vaste sponsors en donateurs en bijdragen uit erfenissen en legaten, verwerft SAC inkomsten uit acties van de vrijwilligers bij scholen, bedrijven, verenigingen, kerken en bij diverse evenementen.
  • SAC maakt indien mogelijk gebruik van bijdragen van organisaties zoals NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Hierbij wordt het door SAC voor een specifiek project ingezamelde bedrag door het NCDO verdubbeld.
  • De kerngroep Overijssel zamelt voor SAC geld in voor het project P12-03. Dit is een driejarige opleiding in Rajbadi voor meisjes (6 – 18 jaar) met diverse handicaps. Het geld wordt o.a. opgehaald via Justgiving.
  • Twee maal per jaar krijgen alle sponsors en donateurs de nieuwsbrief. Hierin staat informatie over de activiteiten en projecten van Stichting Actie Calcutta. Uiteraard is alle informatie ook te vinden op deze website.

  • Vrijwilligers van SAC zijn bereid voordrachten voor scholen en instellingen te verzorgen over India en de projecten van de stichting. Daarnaast is er ook een informatievideo en ander dokumentatiemateriaal beschikbaar. Meer informatie hierover kunt u vinden in de rubriek Kom zelf in actie. Ook kunt u contact opnemen met SAC.
  • Voor de klachtenprocedure zie bijlage.
  • Voor privacyverklaring zie Privacyverklaring.