Sponsorschappen

Voor €120 per jaar kan men een kind financieel adopteren. Voor dit bedrag krijgt een kind in India onderwijs en gezondheidszorg en zo nodig huisvesting, voeding en kleding.

SAC kent drie soorten sponsorschappen:

Specifiek Groepsponsorschap
SAC besteedt uw geld aan een aantal kinderen in een internaat of aan kinderen op dorpsschooltjes.
De naam van de sponsor is bekend bij het internaat of het dorpsschooltje.
Na uw aanmelding als sponsor ontvangt u een foto en informatie over de locatie.
Ook ontvangt U elk jaar rond Kerstmis informatie over het internaat of dorpsschooltje en een groepsfoto van de kinderen.

Algemeen Groepsponsorschap
SAC besteedt uw geld aan onderwijslocaties in India die door SAC worden ondersteund.

Bij dit sponsorschap ontvangt de sponsor geen informatie over de locatie en geen foto van de kinderen.

Kindsponsorschap
SAC besteedt uw geld aan een kind dat door u financieel wordt geadopteerd.
De naam van de sponsor is bekend bij de onderwijslocatie.
Na uw aanmelding als sponsor ontvangt u een foto en persoonlijke gegevens van het kind.
Ook ontvangt U elk jaar rond Kerstmis informatie over het kind.