Resultaten India

SAC sponsort jaarlijks ongeveer 3500 kinderen van 6 tot 18 jaar verdeeld over 90 locaties. Nog eens 6000 kinderen profiteren indirect van deze inspanningen. Deze kinderen zijn niet alleen verzekerd van goed basis- en vervolgonderwijs, maar ook van voedsel, gezondheidszorg en begeleiding. Indien nodig met verblijf in een hostel. Met name op het platteland is dit van groot belang, omdat de kinderen doorgaans ver van school af wonen.

Ook ontbreekt thuis vaak de mogelijkheid om huiswerk te maken en moeten zij toch werk verrichten. De lange wachtlijsten voor een plaatsje op de scholen getuigen van de grote belangstelling voor en behoefte aan onderwijs. Meer dan 20.000 kinderen zijn in het verleden zo geholpen aan een beter bestaan. We ontmoeten nu verpleegsters, onderwijzers, ambtenaren en computerdeskundigen, opgeleid met steun van SAC.

Naast het sponsoren van kinderen steunt SAC jaarlijks een 40 tal projecten op het gebied van onderwijs. Deze projecten zijn heel divers. Zij kunnen variëren van de bouw van een school of hostel; de aanleg van waterputten, toiletten, of de ommuring van een hostel. Maar ook voor de aanschaf van bedden, schoolbanken en leermiddelen.

Voordat een nieuwe school  in een rurale omgeving vruchten begint af te werpen zijn vele jaren nodig. SAC hecht er daarom veel waarde aan om in continuïteit steun te geven.

Een prachtig voorbeeld van effectieve steun aan een project met zicht op continuïteit is de St. Francis school in Guma.
 

 

St Francis school Guma in 2000

 

Guma ligt op een afstand van ca. 50 km van Calcutta. De school is begonnen in 2000 met een English Medium opleiding en in dat jaar voor het eerst bezocht door SAC. In de periode van 2000 tot 2007 hebben we daar samen met andere NGO’s een groot aantal projecten gesteund. Er staat nu een grote school met 450 leerlingen. De meeste kinderen zijn dagleerlingen en de school is uitgebouwd tot een volledig door de overheid erkend opleidingsinstituut.

 St Francisschool Guma 2007

 Scheikundelokaal. Guma

Het meest recente project dat we in Guma gesteund hebben is de inrichting en deels bouw van de lokalen voor biologie, scheikunde en natuurkunde. Dit was nodig voor de eindexamens van de leerlingen van klas 10 en voor de volledige erkenning van de school. Met de erkenning krijgt de school ook de betalingen voor de salarissen van de onderwijzers. De school heeft nu een uitstekende naam in de wijde omgeving. Bijgaande foto’s geven een beeld van de groei, begonnen met een primitieve school en nu staat er een geweldige nieuwe school.