Watervoorziening, toiletten en wasgelegenheid in Raibadi, Betna P14-13

Op de Manovikas Betana School in het Mayurbhanj district zitten kinderen in de leeftijd van 5 – 20 jaar die meervoudig gehandicapt zijn (doof, stom en/of verstandelijk gehandicapt). De kinderen komen uit de sociaal lage groepen van de samenleving, waardoor zij op meerder vlakken zeer kansarm zijn. De school heeft een hostel gebouwd (op dit moment 45 kinderen), waardoor de kinderen toch de kans krijgen om speciaal onderwijs te volgen. Het hostel zorgt voor onderdak en eten. De meisjes vieren meerdere feesten, zoals Kerstfeest, Diwali en de Onafhankelijkheids Dag. De meisjes komen uit kleine dorpjes uit de buurt en het zijn voornamelijk Santhals. In die omgeving is 87% van de bevolking Santhal. Omdat het aantal meisjes is toegenomen is er behoefte aan extra toiletten en wasgelegenheid. Op dit moment is er een open put voor het water. Dit is echter onvoldoende. Van de SAC bijdrage zal een o.a. een dompelpomp geinstalleerd worden . Hierdoor zal er drinkwater beschikbaar komen, dat veiliger is dan het water uit de put. Daarnaast zullen ook extra toiletten en wasgelegenheid worden gebouwd.