Wasgelegenheid en toiletten voor het Marshal Dahar tribal jongenshostel in Ghatiduba, Orissa, P14-14

Ghatiduba ligt in de zogenaamde tribal belt van India. In het jongenshostel verblijven nu 210 jongens voornamelijk van de Santal stam. Ze gaan naar een nabij gelegen school die lager onderwijs verzorgt tot klas 10. Ze komen uit de wijde omgeving van Ghatiduba, uit dorpen waar goed onderwijs niet voorhanden is. Hun ouders zijn bijna allemaal analfabeet. Ze werken meestal als landarbeider en verdienen ongeveer 80 eurocent per dag voor 8 uur werk. Daarnaast verbouwen ze zelf nog wat rijst en groenten op kleine stukjes land. Kinderen worden vaak al vroeg als werkkracht ingeschakeld. Dat deze 210 jongens toch onderwijs krijgen bewijst dat hun ouders daarvoor veel over hebben. De kinderen worden in het hostel goed verzorgd. Er is veel aandacht voor studiebegeleiding en sociale activiteiten zoals sport, zang en toneel. SAC sponsors steunen dit hostel al jaren met bijdragen, zodat kinderen waarvan de ouders de hostelkosten niet kunnen betalen toch opgenomen kunnen worden.

Voor het hostel zijn goede sanitaire voorzieningen en veilig drinkwater natuurlijk van groot belang. Het in 1990 gebouwde hostel heeft 2 toiletten met wasgelegenheid. Vanwege de sterke groei van het aantal jongens is dat veel te weinig. Het gevolg is dat de jongens hun behoefte meestal doen in het omliggende terrein en zich wassen in de vijver. Dit is voor hun hygiëne en veiligheid geen ideale situatie. Het plan is nu om 10 nieuwe toiletten met aangebouwde wasgelegenheid te bouwen. Het afvalwater zal gebruikt worden om bananen en papaja’s te bevloeien.