P18-17 Verbeteren landbouw methodes

P18-17 Verbeteren van landbouw methodes (training) en de bouw van het trainingscentrum in Village Balihati – District West Midnapore

Seva Kendra Calcutta wil een project starten om boeren te helpen om te schakelen naar meer duurzame landbouwmethodes, om daarmee tevens meer opbrengst te genereren en de armoede te verminderen. Hiervoor is de bouw van een voorlichtingscentrum op het verkregen gebied noodzakelijk.
De wereld produceert meer voedsel dan ooit tevoren dankzij de ontwikkeling van agrarische technologie en ver ontwikkelde efficiency. De vraag naar nog meer voedsel houdt aan, zeker in minder ontwikkelde landen als India. Op de veelal kleine of middel grote boerderijen in West Bengalen is deze moderne kennis afwezig. Dat betekent geringe opbrengst en dus grote armoede. Een alarmerend aantal op het platteland wonende kinderen, families en tribale gemeenschappen in en om Midnapur lijden honger of zijn ondervoed.
Het doel van het project is om de boeren er van te overtuigen dat het noodzakelijk is om hun landbouw methoden te verbeteren en over te schakelen naar duurzame bebouwing van de grond. Het betreft vaak de teelt van rijst. Dit moet leiden tot meer opbrengst per m2 en meerdere oogsten per jaar. Getrainde boeren worden met elkaar in contact gebracht om ervaring uit te wisselen voor verdere verbetering. Het project volgt de bereikte verbeteringen en ondersteunt de boeren bij het realiseren van de verbeteringen. Nadat het project is gestart zullen het “lnstitute of Technology” en de “National Bank for Agriculture and Rural Development” (beide overheidsinstellingen) de verdere ontwikkeling gaan steunen.
Het project wil per jaar 1500 boeren ondersteunen, dit betekent 15.000 boeren families in 10 jaar, zowel mannen als vrouwen en indirect nog vele anderen.
Voor het uitvoeren van dit project is een modelboerderij, die is gelegen naast langbouwgrond waarop praktijktraining zal plaatsvinden, noodzakelijk.
De bouw van het voorlichtingscentrum kost €71.213. Een eerste jaar voorlichting en training vraagt €8700. SAC heeft besloten in elk geval het eerste jaar voorlichting en training te sponseren. De bijdrage voor het voorlichtingscentrum is afhankelijk van te ontvangen donaties. Eventuele bijdragen de komende jaren hangen af van de ontwikkeling van het project en de bijdragen van de overheidsinstanties in India.
SAC heeft toegezegd een eerste bijdrage van €13.525 voor aanvang bouw en eerste jaar voorlichting.