Project P16-25 Intensive coaching slum childeren Santyragachi

In Santyragachi, in het district Howrah, is gevestigd het instituut Maria Bhawan, van de congregatie Handmaids of Mary. Zij vangen achterbuurtkinderen op die nog geen opleiding kregen. Het betreft weeskinderen en kinderen uit éénouder gezinnen die tot de risicogroep behoren omdat zij begeleiding door ouders missen.  Maria Bhawan biedt de kinderen opvang, onderwijs, betere gezondheid. Zij bieden 45 kinderen een kans op een beter zelfstandig leven.

De aanvraag betreft een aanvraag voor een jaar (€2671). Te verwachten is dat dit verzoek meerdere jaren herhaald gaat worden.