Project P16-13 reparatie van de school in Kasba Asanda

Het project betreft de reparatie van de vloer, wanden en het dak van de school in Kasbas Assanda. Ook worden de elektrische installatie en de watervoorziening gerenoveerd. Het onderwijs voor kleuters en onderwijs voor groep een wordt gegeven door zusters. Het betreft onderwijs aan 40 kinderen.

Voor de toekomst wordt een groei in aantallen kinderen verwacht. Het streven is er op gericht om, met hulp van het bisdom, te komen tot een volledige en goede lagere school, wat zal vragen om uitbreiding van de school. Een school die met overheidssteun kan voorzien in eigen financiering.

Het verzoek om een bijdrage van €7143 wordt gedaan door Thomas D’souza, de aartsbisschop van Calcutta.