P18-16 Balasore Bridge Up Centres

In de districten Mayurbhanj, Keonjhar en Balasore worden in 35 dorpen Bridge Up centres opgezet. Hiermee wordt voor kinderen een omgeving gecreëerd waarin formeel en informeel leren usance wordt.
In deze armoedige landelijke omgeving hebben we doorgaans te maken met de eerste generatie kinderen die naar school gaan. Hun ouders zijn veelal ongeletterd. Dat onderwijs aan kinderen noodzakelijk is, is in deze omgeving niet vanzelfsprekend. Veel van de overheidsscholen leveren onvoldoende kwaliteit. Het grootste belang is vaak dat kinderen eenmaal per dag een warme maaltijd krijgen.
Met dit project wordt in elk dorp een netwerk van ouders (vaak de moeders) en een daarvoor geselecteerde en getrainde dorpscoördinator opgezet. Daardoor wordt schooluitval voorkomen, kunnen alle kinderen een eerste niveau diploma halen, kan de kwaliteit van onderwijs worden verbeterd en bijles worden gegeven wanneer noodzakelijk. Dit netwerk zal in het dorp bevorderen dat de inwoners zich meer bewust worden van de rechten die zij hebben, kennis krijgen over hygiëne, spreken over sociale problemen, maar ook over praktische vaardigheden. Dit moet er onder andere toe leiden dat overheid en onderwijzers worden gewezen op hun plichten.
Onderdeel van het zorgen van bewustwording bij de kinderen is het creëren van een kinderparlement waarin zij ervaringen uitwisselen en bewust worden van de invloed die zij zelf kunnen uitoefenen.
Het project richt zich vooral op kinderen van de zeer armen, kinderen uit een-ouder gezinnen en gehandicapten.
De opzet van dit project is ontwikkeld in een proef in 5 dorpen. De huidige projectopzet gaat uit van een jaar. In dit jaar wordt het project heel zorgvuldig gemonitord en geëvalueerd. Daarna volgt een meerjarige voortgang.
Het project voor het eerste jaar kost € 32.823. Na dit jaar volgt SAC de ontwikkeling van dit project en zal zij een vervolgbijdrage daarop afstemmen.