P16-29 English Medium Crossover Calcutta

De Stichting Calcutta Social Projects (CSP) biedt al jaren basisonderwijs aan achterbuurt- en straatkinderen in Calcutta. Het is nu de bedoeling om  kinderen te laten afstuderen met een ict-opleiding zodat zij in staat zijn om via hun beroep te voorzien in hun eigen onderhoud. De ervaring leert dat deze kinderen na afstuderen toch minder competatief zijn in de werkomgeving na het volgen van reguliere door de overheid gefinancierde vervolgopleidingen. Dit vooral door een gebrek aan kennis van de Engelse taal, die zeer noodzakelijk is om op internet onderzoek te kunnen doen in beroep, of voor een nog verdere beroepsopleiding. Daarom wil CSP leerlingen de mogelijkheid bieden hun opleiding af te ronden op een English Medium school. Deze, aanzienlijk duurdere opleiding, biedt een betere kennis van het Engels en een betere vaktechnische opleiding. CSP begint dit proces door de opleiding aan te bieden aan hun meest intelligente leerlingen. Het is de intentie om, wanneer meer middelen beschikbaar zijn, in de toekomst steeds meer leerlingen deze mogelijkheid te bieden.

SAC heeft €5000 toegezegd aan CSP. Hiermee kunnen 4 studenten een driejarige opleiding volgen. CSP wil graag meer studenten de mogelijkheid bieden.

(CSP)