P16-22 Toiletten voor meisjes en toiletten voor jongens Bonphoreria

De Paharia stam leeft op de 150 km lange Rajmahal Hill Range in het oosten van Jharkhand.

Het zijn de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Er zijn eigenlijk geen wegen tussen de kleine dorpjes, geen elektriciteit, geen medische zorg, 96% is analfabeet. De overheid is gestart met basisonderwijs op de overgang van de Rajmahal Hill Range en het dal, waar de Santal stam woont. Die schooltjes zijn niet goed bereikbaar voor de kinderen van de Paharia stam, omdat die te ver weg wonen. De ouders van de kinderen die wel naar school konden gaan werden heel enthousiast. Er was behoefte aan de mogelijkheid om meer Paharia-kinderen naar school te sturen. Een aantal dorpjes in de omgeving van Bonphokeria heeft grond aangeboden om daar te starten met een hostel voor de Paharia kinderen in een bestaand gebouw, jongens en meisjes samen. Het aantal kinderen groeide en er was behoefte aan een een hostel voor de meisjes. Dat is inmiddels gerealiseerd met de hulp van SAC (2016). Jongens zijn in het eerste gebouw gebleven.De kinderen gaan naar de dichtstbijzijnde overheidsschool in Karampure, klas 1 t/m 5. Er zijn nu 36 jongens en 38 meisjes.

Er zijn geen toiletten voor de kinderen. Er is dringend behoefte aan toiletten. Ze zijn gedwongen in de bosjes hun behoefte te doen. Met zoveel kinderen is dat heel vies en ongezond. Speciaal in het regenseizoen. SAC wil graag een toiletten block voor de jongens en een toiletten block voor de meisjes realiseren. De kosten zijn € 13.230,–.