P19-09 Beroepsopleiding voor jonge vrouwen die slachtoffer dreigen te worden van mensenhandel

Door de heersende armoede vormt in het district Parganas mensenhandel een groot probleem. In Canning (Parganas) verzorgt het Kolkata Mary Ward Social Centre daarom beroepstrainingen voor jong volwassen vrouwen en meisjes teneinde ze de mogelijk te bieden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De vrouwen leren o.a. tassen en divers naaiwerk te produceren en te vermarkten.

Voor dit project is € 8451,- nodig. Wie wil bijdragen?