10 Brickfield Schools P15-11

ONDERWIJS VOOR KINDEREN BIJ DE STEENFABRIEKEN IN WEST-BENGALEN

 

De steenfabrieken

In een straal van 100 km rond Calcutta staan honderden steenfabrieken die bakstenen produceren voor bouwbedrijven in Calcutta en omgeving. De meeste van de duizenden arbeiders die hier werken zijn seizoenarbeiders. Ze komen uit de verpauperde en semi-feodale districten van de aangrenzende staten.

Op deze steenfabrieken wordt 8 maanden per jaar gewerkt. Tijdens het regenseizoen ligt het werk stil en keren de arbeiders met hun gezinnen tijdelijk weer naar hun woonplaatsen terug.

Het werkproces is tamelijk middeleeuws. Er zijn nauwelijks mechanisch aangedreven machines. Bijna alle productiewerkzaamheden worden door mensenhanden uitgevoerd.

 

De arbeiders

De arbeiders zijn van een lagere of tribale kaste en per fabriek meest afkomstig uit één dorpsgemeenschap. Ze kunnen in hun eigen woonplaats niet in hun levensonderhoud voorzien zonder elk seizoen met hun gezin naar de steenfabrieken te verhuizen.

De uitbetaling voor het werk is gebaseerd op de baksteenproductie per familie. Daarom is er een sterke prikkel om ook de kinderen mee te laten helpen.

 

De kinderen

De meeste kinderen vanaf 10 of 11 jaar nemen deel aan het arbeidsproces. De kinderen halen de klei op bij de mengmachine en brengen die met kruiwagens naar de plaats waar de klei door andere kinderen in mallen wordt gedaan. Die leggen ze daarna te drogen in de zon. De kinderen moeten naar schatting klompen leem van 10 tot 15 kilo versjouwen. Vanaf 8 jaar al leveren kinderen vaak hun bijdrage door twee koeien om een kleimolen te drijven.

De jongste kinderen spelen in de modder en het stof van de steenfabriek.

Voor veel kinderen is het onderwijs op de Brickfield scholen het enige onderwijs dat ze in hun leven zullen krijgen.

 

De Brickfield scholen

In 2008 is een succesvol model voor Brickfield scholen ontwikkeld, waarbij de kinderen basisonderwijs krijgen op het terrein van de steenfabriek.

De scholen zijn 3 uur per dag open, van maandag t/m vrijdag en de kinderen krijgen 3 uur per dag les.

Per schooltje kunnen gemiddeld 50 kinderen vanaf drie jaar les krijgen. De schooltjes zijn open van november 2014 t/m juli 2015.

De kinderen spreken verschillende talen en dialecten, maar de spreektaal van de scholen is Hindi, de officiële taal van India. De lessen bestaan uit geschreven en gesproken Hindi, rekenen, algemene kennis en wat Engels. Men gebruikt de lesmethode “Joyfull learning”. Voor de jongste kinderen is er een programma gericht op taalbevordering, emotionele ontwikkeling en begrip van de wereld om hen heen.

Bijna alle lessen vinden plaats in de open lucht. Grote plastic matten vormen de klaslokalen. De meeste Brickfield scholen hebben twee onderwijzers, zodat de kinderen naar leeftijd en niveau kunnen worden ingedeeld. Behalve voor onderwijs wordt ook gezorgd voor voeding.

 

Het project

De kosten voor de 10 Brickfield scholen bedragen  € 24.000,00.

 

Samenwerking in India

Het project wordt uitgevoerd door Kolkata Mary Ward Social Centre in Calcutta, West Bengal

o.l.v directeur Monica Suchiang. SAC kent de organisatie goed en controleert of dit project ook daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd.

 

  • Help dit project te financieren

Voor dit project van €24.000,- is nog € 17.750,– nodig.