P18-19 Beroepsopleiding voor plattelandsjeugd in Rayagada

Beroepsopleiding voor plattelandsjeugd in district Rayagada, Odisha (P18-19)
Het district Rayagada in de staat Odesa behoort tot de armste en minst ontwikkelde gebieden in India. Vooral de tribale daliet jongeren zijn in meerderheid werkeloos doordat na de basisopleiding een beroepsopleiding ontbrak.
Het project biedt 40 jongeren de gelegenheid om een technische beroepsopleiding te volgen zoals: chauffeur, automonteur, reparateur mobiele apparaten en kleermaker.
De projectaanvraag geldt voor 1 jaar, bij een goed vervolg is het de bedoeling om dit project gedurende 5 jaar te herhalen. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van kansen voor deze jeugd op de arbeidsmarkt. Gevraagde bijdrage €11.563