P17-07 Academische opleiding voor 5 studenten

In Berhampur en omgeving bestaat een grote groep arme achtergestelde leerlingen. Voor een groep leerlingen wordt het mogelijk gemaakt om een academische opleiding van 5 jaar te gaan volgen op het gebied van verpleging en voor ingenieur. De studenten dragen zelf 50% bij. Aan de studenten wordt gevraagd om na hun opleiding, en als zij een baan hebben gevonden, 25% van de hun studiekosten te storten in een studiefonds om daarmee anderen in de gelegenheid te stellen een zelfde opleiding te volgen. Aan SAC wordt een bijdrage gevraagd voor 5 studenten, €10417 (per jaar dus €2083,40).