Introductie

SAC (Stichting Actie Calcutta) zet zich sinds 1968 in voor de ontwikkeling van kansarme kinderen in India, in het bijzonder die van de kastelozen en inheemse stammen of tribalen. Het doel van SAC is deze kinderen een kans te bieden op een betere toekomst door het financieel ondersteunen van hun schoolopleiding.
Het werkgebied van SAC ligt in Kolkata (Calcutta) en de drie deelstaten Jharkhand, Orissa en West Bengalen, die tot de armste gebieden van India gerekend kunnen worden.

Onze regio's in India

In het jaar 2000 hebben 189 regeringsleiders afgesproken om armoede, ziekten en honger tegen 2015 sterk te hebben teruggedrongen. Zij hebben dat vertaald in de 8 Millennium doelen.

Doelstelling 2 hiervan is:

Alle kinderen in alle landen volgen in 2015 tenminste basisonderwijs.

SAC werkt al vele jaren actief aan het realiseren van deze doelstelling.
Ons voornaamste doel is immers onderwijs voor alle kansarme jongens én meisjes in India. Omdat meisjes minder kansen krijgen dan jongens, moet er soms meer gedaan worden om de meisjes naar school te laten gaan. Omdat we dat al jaren doen, zien we ook dat door het onderwijs de leefomstandigheden van de mensen beter worden. Indirect werkt SAC zo ook mee aan de andere doelstellingen om de armoede (in India) terug te dringen.

SAC richt zich op onderwijs van kinderen tussen 6 en 18 jaar in deze gebieden. De redenen hiervoor zijn:

  • Kinderen zijn de doelgroep bij uitstek; zij hebben de toekomst en daarin biedt onderwijs een structurele aanpak.
  • Onderwijs is de manier om kinderarbeid tegen te gaan. De misstanden die nu hieromtrent nog in India heersen, kunnen deels door onderwijs worden tegengegaan.kansarme kinderen India
  • Ook als de kinderen alleen lezen en schrijven leren, dan vergroot dat toch hun zelfvertrouwen, hebben ze meer kans op werk en kunnen ze beter voor zichzelf opkomen.
  • Vergaarde kennis kan niemand je meer afnemen. Niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders en de mensen in hun naaste omgeving worden letterlijk wijzer van het onderwijs dat het kind volgt.
  • Beschikbaarheid en kwaliteit van onderwijs op overheidsscholen is voor kinderen uit deze gebieden zeer onvoldoende.

SAC is een landelijke Nederlandse organisatie die niet werkt vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. SAC is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) keurmerk. Bij het CBF gaat men onder andere na hoe de gelden, die aan projecten en sponsoring worden besteed, worden verkregen en hoe de verhouding is tussen de beheerskosten en de inkomsten uit de fondswerving. SAC werkt uitsluitend met vrijwilligers zodat uw donaties maximaal ten goede van de kinderen in India komen.
SAC behoort volgens het CBF tot de “goede doelen“ met de laagste wervingskosten van Nederland. De financiële gegevens worden jaarlijks onderworpen aan een accountantscontrole. Het jaarverslag met de financiële verantwoording is beschikbaar voor belangstellenden.