Giften en belasting

SAC STEUNEN MET BELASTINGVOORDEEL

Wilt u SAC voor langere tijd financieel steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan! Als u ten minste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst, is uw gehele gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. SAC is namelijk erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel voor u èn voor de kinderen in India

Voor u is het fiscaal voordelig om SAC met een periodieke gift te steunen.
Voor de kinderen in India betekent het meer continuïteit in de facilitering van hun onderwijs.

Meteen regelen

Tegenwoordig hoeft u niet meer naar een notaris om een periodieke gift te regelen.
U kunt nu eenvoudigweg een schenkingsovereenkomst downloaden.
Dit PDF-document kunt u op uw computer invullen. (Op een tablet is dit niet mogelijk)

Meer informatie

Door te klikken op onderstaande documenten treft u informatie aan over schenken met belastingvoordeel en over het invullen van de schenkingsovereenkomst.
www.belastingdienst.nl/giften
Schenkingsovereenkomst SAC incl. toelichting

Een rekenvoorbeeld

(in euro’s) :

Zonder overeenkomst Met overeenkomst Met overeenkomst
Jaarinkomen 35.000 35.000 35.000
Belastingschijf 3 * 40% 40% 40%
Schenking per jaar 200 200 333 
Belastingteruggave 0 80 133
U betaalt netto 200 120 200 **

 

* De teruggave verschilt per belastingschijf.
** Zo blijkt dat u met hetzelfde netto bedrag zelfs meer aan SAC kunt schenken.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met: office@actiecalcutta.nl